Search glas

09-10-22 regulatorisk

Kommande rapporteringstillfällen

G & L Beijer ABs kvartalsrapporter kommer att publiceras enligt följande:

Bokslutskommuniké för 2009 publiceras den 10 februari 2010.
Delårsrapport 3 månader 2010 publiceras den 27 april 2010.

Årsstämma hålles i Malmö onsdagen den 28 april 2010.
Beijers årsredovisning för 2009 publiceras senast 2 veckor före årsstämman.

Malmö den 22 oktober 2009
G & L Beijer AB (publ)