Search glas

10-10-22 regulatorisk

Kommande rapporteringstillfällen

G & L Beijer ABs kvartalsrapporter kommer att publiceras enligt följande:

Bokslutskommuniké för 2010 publiceras den 10 februari 2011.
Delårsrapport 3 månader 2011 publiceras den 4 maj 2011.

Årsstämma hålles i Malmö torsdagen den 5 maj 2011.
Beijers årsredovisning för 2010 publiceras senast 2 veckor före årsstämman.

Malmö den 22 oktober 2010
G & L Beijer AB (publ)

För mer information, kontakta
Joen Magnusson, VD
Telefon 040-35 89 00

Mobil 0709-26 50 91