Search glas

11-10-17 regulatorisk

Kommande rapporteringstillfällen

G & L Beijer ABs kvartalsrapporter kommer att publiceras enligt följande:

Bokslutskommuniké för 2011 publiceras den 9 februari 2012.
Delårsrapport 3 månader 2012 publiceras den 25 april 2012.

Årsstämma hålles i Malmö torsdagen den 26 april 2012.
Beijers årsredovisning för 2011 publiceras senast 2 veckor före årsstämman.

Malmö den 17 oktober 2011
G & L Beijer AB (publ)

För mer information, kontakta
Joen Magnusson, VD
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0709-26 50 91

eller
Jonas Lindqvist, CFO
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0705-90 89 04

G & L Beijer är en teknikinriktad handelskoncern som genom en kombination av mervärdesskapande agenturprodukter och egenutvecklade produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och luftkonditionering.

Under förra året renodlades verksamheten till att enbart omfatta produkter inom kyla och luftkonditionering.