Search glas

12-10-18 regulatorisk

Kommande rapporteringstillfällen

G & L Beijer ABs kvartalsrapporter kommer att publiceras enligt följande:

Bokslutskommuniké för 2012 publiceras den 8 februari 2013.
Delårsrapport 3 månader 2013 publiceras den 25 april 2013.

Årsstämma hålles i Malmö fredagen den 26 april 2013.
Beijers årsredovisning för 2012 publiceras senast 2 veckor före årsstämman.

Malmö den 18 oktober 2012
G & L Beijer AB (publ)

För mer information, kontakta
Joen Magnusson, VD
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0709-26 50 91

eller
Jonas Lindqvist, CFO
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0705-90 89 04

G & L Beijer är en teknikinriktad handelskoncern som genom en kombination av mervärdesskapande agenturprodukter och egenutvecklade produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och luftkonditionering.