Search glas

01-02-16 regulatorisk

Kommande rapporteringstillfällen

Kommande rapporteringstillfällen

Här följer fastlagda datum för publicering av G & L Beijer AB's
kommande kvartalsrapporter:

Q1, 3 månader 2001 publiceras 25 april 2001
Q2, 6 månader 2001 publiceras 15 augusti 2001
Q3, 9 månader 2001 publiceras 23 oktober 2001
Q4, Bokslutskommuniké 2001 publiceras i januari 2002

Malmö 2001-02-16
G & L Beijer AB (publ)

För mer information, ring Joen Magnusson, VD
G & L Beijer AB, 040-35 89 00

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2001/02/16/20010216BIT00610/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2001/02/16/20010216BIT00610/bit0001.pdf