Search glas

01-12-19 regulatorisk

Kommande rapporteringstillfällen

Kommande rapporteringstillfällen

Här följer fastlagda datum för publicering av G & L Beijer AB's kommande
kvartalsrapporter:

Q4, Bokslutskommuniké 2001 publiceras 31 januari 2002
Q1, 3 månader 2002 publiceras 25 april 2002
Q2, 6 månader 2002 publiceras 15 augusti 2002
Q3, 9 månader 2002 publiceras 23 oktober 2002
Q4, Bokslutskommuniké 2002 publiceras 30 januari 2003

Bolagsstämman hålles i Malmö torsdagen den 25 april 2002.
Beijers årsredovisning för 2001 publiceras senast 2 veckor före
bolagsstämman.

Malmö 2001-12-19
G & L Beijer AB (publ)

För mer information, ring Joen Magnusson, VD
G & L Beijer AB, 040-35 89 00

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/19/20011219BIT00240/bit0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/19/20011219BIT00240/bit0001.pdf