Search glas

04-08-27 regulatorisk

Industriteknik förvärvar Höiness Sverige AB

Industriteknik förvärvar Höiness Sverige AB

G & L Beijer AB förvärvar genom affärsområdet Industriteknik industrihandelsföretaget Höiness Sverige AB beläget i Borås. Höiness Sverige AB marknadsför och säljer produkter från bl a C. Hilzinger-Thum för högglänsning, polering, borstning och slipning av metaller till svensk industri. Bolaget omsatte 7 mkr 2003. En anställd medföljer i förvärvet. Höiness verksamhet kommer att flyttas till G & L Beijer Industri AB's lokaler i Malmö och integreras med produktområdet Slipmaterial.

Höiness är en välkänd aktör i branschen och har verkat på marknaden sedan 1939. Höiness inriktning på polering kompletterar affärsområdet Industritekniks produktprogram inom området ytbehandling där slipmaterial och blästring ingår.

Affärsområdet Industriteknik marknadsför och säljer insatsvaror till tillverknings- och verkstadsindustrierna, agenturprodukter till den tyngre basindustrin samt olika verktyg och armaturer till konsumentmarknaden. Affärsområdet bearbetar huvudsakligen marknaderna i Sverige, Norge och Finland.

Höiness Sverige AB ingår i G & L Beijers räkenskaper från och med den 1 juli 2004.

Malmö den 27 augusti 2004
G & L Beijer AB

För mer information, kontakta
Joen Magnusson
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0709-26 50 91

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/27/20040827BIT20350/wkr0001.pdf