Search glas

11-09-16 regulatorisk

IKI Invest A/S strukturerar om sitt ägande

IKI Invest A/S, som fram till idag ägt 5,9 % av aktierna i G & L Beijer AB (publ.) och kontrollerat 14,7 % av rösterna i nyssnämnda bolag har idag genomfört en omstrukturering av ägandet i G & L Beijer AB genom att överlåta 327.626 A-aktier samt 809.200 B-aktier till KLS Jessen AB. KLS Jessen AB är ett svenskt bolag vilket i sin helhet kontrolleras av IKI Invest A/S tillsammans med andra av familjen Jessen Jürgensen helägda bolag. Peter Jessen Jürgensen är styrelseordförande i G & L Beijer AB (publ.) och tillika ensam ägare av IKI Invest A/S. Omstruktureringen är ett led i ett pågående generationsskifte inom familjen Jessen Jürgensen.

Malmö den 16 september 2011
G & L Beijer AB (publ)

För mer information, kontakta
Peter Jessen Jürgensen,
G & L Beijers styrelseordförande
Telefon +45 (0) 4587 7595

G & L Beijer är en teknikinriktad handelskoncern som genom en kombination av mervärdesskapande agenturprodukter och egenutvecklade produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och luftkonditionering.

Under förra året renodlades verksamheten till att enbart omfatta produkter inom kyla och luftkonditionering. Den operativa verksamheten bedrivs i sin helhet under namnet Beijer Ref.