Search glas

00-06-22 regulatorisk

G&L Beijer AB säljer en fastighet

G&L Beijer AB säljer en fastighet

G & L Beijer har träffat överenskommelse om försäljning av en fastighet i
Malmö.

Köpeskillingen uppgår till 33 Mkr. Affären får en marginellt positiv
påverkan på resultatet före skatt. Genom denna försäljning och tidigare
genomförda fastighetsförsäljningar kommer Beijerkoncernen under första
halvåret att tillföras drygt 100 mkr.

Malmö 2000-06-22
G & L Beijer AB (publ)

För mer information, ring Joen Magnusson, VD,
G & L Beijer AB, telefon 040-35 89 00

------------------------------------------------------------
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/06/22/20000622BIT00470/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/06/22/20000622BIT00470/bit0002.pdf