Search glas

10-03-19 regulatory

G & L Beijers avyttring av Beijer Tech slutförd

G & L Beijer AB har slutfört avyttringen av koncernens affärsområde Beijer Tech till Beijer Alma i enlighet med den avsiktsförklaring som offentliggjordes den 15 februari 2010.

G & L Beijer erhåller i köpeskilling för Beijer Tech 2,7 miljoner nyemitterade B-aktier i Beijer Alma och 38,7 mkr kontant. Totalt värderas affären till cirka 340 mkr och G & L Beijer kommer att redovisa en skattefri realisationsvinst på cirka 140 mkr.

- Avyttringen av Beijer Tech är ett led i renodlingen av G & L Beijer mot den kraftigt växande verksamheten inom kylsystem och kylkomponenter inom vårt affärsområde Beijer Ref. G & L Beijer blir samtidigt en betydande aktieägare i Beijer Alma och vi kommer som stor ägare att följa utvecklingen på nära håll, säger Joen Magnusson, VD och koncernchef i G & L Beijer.

Beijer Tech hade en omsättning på 505 mkr 2009 och har 180 medarbetare. Affären sker på skuldfri basis och G & L Beijer stärker sin redan starka finansiella ställning ytterligare.

Malmö den 19 mars 2010
G & L Beijer AB (publ)

För mer information, kontakta
Joen Magnusson, VD
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0709-26 50 91