Search glas

11-04-04 regulatory

G & L Beijers årsredovisning 2010 publicerad på hemsidan

Från och med den 4 april 2011 finns G & L Beijers årsredovisning för 2010, svensk och engelsk version, tillgänglig som nedladdningsbar PDF-fil på företagets hemsida, www.beijers.com.

Tryckt version kommer att vara aktieägarna tillhanda med post senast två veckor före Beijers årsstämma, som äger rum i Malmö torsdagen den 5 maj 2011.

Malmö den 4 april 2011
G & L Beijer AB (publ)

För mer information, kontakta
Joen Magnusson
, VD
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0709-26 50 91

eller
Jonas Lindqvist, CFO
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0705-90 89 04