Search glas

10-03-31 regulatorisk

G & L Beijers årsredovisning 2009 publicerad på hemsidan

Från och med den 31 mars 2010 finns G & L Beijers årsredovisning för 2009, svensk och engelsk version, tillgänglig som nedladdningsbar PDF-fil på företagets hemsida, www.beijers.com.

Tryckt version kommer att vara aktieägarna tillhanda med post senast två veckor före Beijers årsstämma, som äger rum i Malmö onsdagen den 28 april 2010.

Malmö den 31 mars 2010
G & L Beijer AB (publ)

För mer information, kontakta Joen Magnusson, VD
Telefon 040-35 89 00, Mobil 0709-26 50 91