Search glas

09-03-26 regulatorisk

G & L Beijers årsredovisning 2008 publicerad på hemsidan

Från och med den 26 mars 2009 finns G & L Beijers årsredovisning för 2008, svensk och engelsk version, tillgänglig som nedladdningsbar PDF-fil på företagets hemsida, www.beijers.com.

Tryckt version kommer att vara aktieägarna tillhanda med post senast två veckor före Beijers årsstämma, som äger rum i Malmö fredagen den 24 april 2009.

Malmö 26 mars 2009
G & L Beijer AB (publ)

För mer information, kontakta Joen Magnusson, VD
Telefon 040-35 89 00, Mobil 0709-26 50 91

www.beijers.com