Search glas

08-04-02 regulatorisk

G & L Beijers årsredovisning 2007 publicerad på hemsidan

Från och med den 2 april 2008 finns den svenska versionen av G & L Beijers årsredovisning för 2007 tillgänglig som nedladdningsbar PDF-fil på företagets hemsida, www.beijers.com.

Tryckt version kommer att vara aktieägarna tillhanda med post senast två veckor före Beijers årsstämma, som äger rum i Malmö fredagen den 25 april 2008.

Engelsk version av årsredovisningen är under framtagning.