Search glas

05-04-08 regulatorisk

G & L Beijers årsredovisning 2004

Idag, den 8 april 2005, publicerar G & L Beijer AB svensk version av årsredovisning för 2004. Årsredovisningen finns tillgänglig som nedladdningsbar PDF-fil på företagets hemsida, www.beijers.com, under Finansiell info/Aktuella rapporter, PDF.

Den tryckta versionen distribueras idag och beräknas vara aktieägarna tillhanda i början på vecka 15.

Ordinarie bolagsstämma äger rum fredagen den 29 april klockan 16.00 på Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö.

En engelsk version av årsredovisningen publiceras i maj.

Malmö den 8 april 2005
G & L Beijer AB

För mer information, kontakta
Joen Magnusson, VD
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0709-26 50 91