Search glas

11-09-01 regulatorisk

G & L Beijer tecknar slutligt köpeavtal avseende Toshiba

G & L Beijer AB och Carrier Corporation har undertecknat köpeavtalet om att G & L Beijer förvärvar distributionsverksamheten i elva europeiska länder för japanska Toshibas produkter inom kyla, värme och luftkonditionering. Affären som aviserades den 1 juni 2011 innebär att Carrier överför personal och tillgångar till G & L Beijer för en köpeskilling om cirka € 86 miljoner (790 mkr) på skuldfri basis.

Omsättningen för Toshibas distributionsverksamhet i berörda länder uppgick till € 130 miljoner (cirka 1200 mkr) och rörelseresultatet var € 9,6 miljoner (88mkr) under den senaste tolvmånadersperioden fram till utgången av första kvartalet 2011. Verksamheten har cirka 160 anställda.

Den förvärvade verksamheten kommer operativt att behållas separerad från G & L Beijers befintliga distributionsverksamhet. Carrier Corporation har genom ett samägt bolag med Toshiba Corporation de exklusiva distributionsrättigheterna utanför Japan avseende Toshibas produkter inom HVAC-området (heating, ventilation and air condition) vilka tillverkas av det samägda bolaget.

G & L Beijer har inhämtat en så kallad fairness opinion avseende transaktionen och dess villkor från oberoende extern part. Individuella köpeavtal för de förvärvade verksamheterna i de olika länderna skall nu upprättas. Transaktionen förväntas kunna slutföras i sin helhet den 30 september 2011 under förutsättning av att erforderliga tillstånd och godkännanden har erhållits.

Baserat på rullande tolv månader fram till och med juni 2011 kommer G & L Beijer inklusive de förvärvade verksamheterna att proforma ha en omsättning på cirka 6600 mkr med ett rörelseresultat på cirka 500 mkr. Förvärvet bedöms påverka G & L Beijers vinst per aktie positivt med cirka 2 kronor på årsbasis.

Malmö den 1 september 2011

G & L Beijer AB (publ)

För mer information, kontakta

Joen Magnusson, VD
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0709-26 50 91
eller
Jonas Lindqvist, CFO
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0705-90 89 04

G & L Beijer är en teknikinriktad handelskoncern som genom en kombination av mervärdesskapande agenturprodukter och egenutvecklade produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och luftkonditionering.

Under förra året renodlades verksamheten till att enbart omfatta produkter inom kyla och luftkonditionering. Den operativa verksamheten bedrivs i sin helhet under namnet Beijer Ref.