Search glas

10-09-29 regulatory

G & L Beijer tecknar avtal med GDF Suez

G & L Beijer AB har genom Beijer Ref tecknat ett strategiskt avtal med franska GDF Suez som är ett av de ledande bolagen i världen inom energiområdet. Avtalet, som är ett globalt ramavtal, innebär att Beijer Ref blir en prioriterad leverantör (preferred supplier) till GDF Suez på alla marknader. Avtalet omfattar hela Beijer Refs produktprogram inom kylsystem och komfortkyla. 

GDF Suez omsatte € 80 miljarder 2009 och har cirka 200 000 anställda. Koncernen har sin tyngdpunkt på marknaderna i Europa inom kraftproduktion och globalt inom exploatering och produktion av naturgas. 

GDF Suez är redan idag en kund till Beijer Ref på vissa marknader. Avtalet innebär en god potential att öka försäljningen till GDF Suez på såväl befintliga som nya marknader. Avtalet är det första i sitt slag som Beijer Ref tecknat med en global kund. 

- Beijer Ref har i sin globala förvärvs- och tillväxtstrategi fokuserat på synergier inom framför allt inköp vilket resulterat i betydande besparingar. Vårt avtal med GDF Suez avser att nu skapa synergier även på kund- och försäljningssidan och generera merintäkter, säger Joen Magnusson, VD i G & L Beijer.  

Malmö den 29 september 2010
G & L Beijer AB (publ) 

För mer information, kontakta Joen Magnusson, VD
Telefon 040-35 89 00, Mobil 0709-26 50 91