Search glas

11-09-01 regulatorisk

G & L Beijer stärker sin position ytterligare på de franska och brittiska marknaderna

G & L Beijer AB förvärvar United Refrigerations kylgrossistverksamhet i Frankrike och Storbritannien. United Refrigeration, som är en av USA:s största distributörer av kylprodukter och komfortkyla, har beslutat att koncentrera sin verksamhet till den nordamerikanska marknaden.

Förvärvet avser två bolag. Det franska bolaget – Cofriset – omsätter motsvarande 520 mkr och har 125 anställda. Det brittiska bolaget – United Refrigeration (UK) Ltd – omsätter motsvarande 90 mkr och sysselsätter 44 personer. Sammantaget omsätter de två bolagen motsvarande 610 mkr och har 169 antal anställda. Den totala köpeskillingen för båda bolagen uppgår till cirka 240 mkr på skuldfri basis.

G & L Beijer stärker med förvärven sin position ytterligare på de franska och brittiska marknaderna. De förvärvade bolagen säljer produkter som motsvarar G & L Beijers produktsortiment.

Synergivinsterna finns i första hand inom inköp och fasta kostnader.

G & L Beijers vinst per aktie bedöms påverkas marginellt positivt. Förvärvet är villkorat av de franska konkurrensmyndigheternas godkännande. De förvärvade bolagen beräknas komma att ingå i koncernens räkenskaper snarast efter konkurrensmyndigheternas godkännande.

Köpeskillingen finansieras genom egna medel och ökad upplåning.

Malmö den 1 september 2011
G & L Beijer AB (publ)
 

För mer information, kontakta

Joen Magnusson, VD
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0709-26 50 91

eller
Jonas Lindqvist, CFO
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0705-90 89 04

G & L Beijer är en teknikinriktad handelskoncern som genom en kombination av mervärdesskapande agenturprodukter och egenutvecklade produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och luftkonditionering.

Under förra året renodlades verksamheten till att enbart omfatta produkter inom kyla och luftkonditionering. Den operativa verksamheten bedrivs i sin helhet under namnet Beijer Ref.