Search glas

07-11-23 regulatorisk

G & L Beijer stärker sin position inom slanggrossistverksamheten

G & L Beijer AB fortsätter att stärka sin position inom affärsområdet Beijer Industritekniks slanggrossistverksamhet genom förvärv av rörelsen i Specialarmatur i Helsingborg AB.

Specialarmatur är ett nischföretag med inriktning på försäljning och service av slang och kopplingar till den kemiska industrin. Bolaget, som har fem anställda, omsätter cirka 8 mkr på årsbasis med god lönsamhet.

Rörelsen i Specialarmatur ingår i G & L Beijers räkenskaper från den 1 december 2007. Förvärvet kommer att få en marginellt positiv påverkan på koncernens nyckeltal.

Malmö den 23 november 2007
G & L Beijer AB (publ)