Search glas

14-01-10 regulatorisk

G & L Beijer stärker sin position i Sydafrika

Den svenska handelskoncernen G & L Beijer AB förvärvar samtliga aktier i Eurocool (Pty) Ltd, en av Sydafrikas ledande kylgrossister. Eurocool grundades 1999 och har idag en stark marknadsposition inom de segment som G & L Beijer prioriterar. Bolaget omsätter omkring 65 mkr och har 36 anställda.

”Eurocool har ett mycket gott renommé och blir ett viktigt komplement till vår verksamhet i södra Afrika”, säger Per Bertland, CEO för G & L Beijer. ”Afrika är en av våra prioriterade tillväxtmarknader och satsningen där har snabbt gett oss erfarenheter som vi nu bygger vidare på för att ytterligare förstärka den stabila lönsamheten. Ambitionen är att växa kundbasen med ett kompletterande sortiment av viktiga produkter inom kylområdet.”

G & L Beijers försäljning i Afrika uppgår före förvärvet av Eurocool till cirka 600 mkr och har vuxit kraftigt, främst organiskt men även genom förvärv. Förvärvet bedöms ge kostnadssynergier, ökad effektivitet samt ökade inköpsvolymer genom samordning med Beijers befintliga verksamhet i södra Afrika. Eurocools bolagsledning kommer fortsatt att vara verksamma i bolaget.

Förvärvet bedöms påverka G & L Beijers vinst per aktie marginellt positivt. Eurocool kommer att ingå i G & L Beijers räkenskaper från och med januari 2014.

Om Eurocool:
Eurocool finns i Randburg, Durban och Kapstaden och är Sydafrikas största distributör av Bock-kompressorer. Vidare distribuerar bolaget de väletablerade varumärkena Castel och Danfoss, bägge inom kontrollinstrument, som kompletterar det nuvarande sortimentet.

   
Malmö den 10 januari 2014
G & L Beijer AB (publ)

För mer information, kontakta
Per Bertland, CEO
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0705-98 13 73

eller
Jonas Lindqvist, CFO
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0705-90 89 04

G & L Beijer är en teknikinriktad handelskoncern som genom mervärdes­skapande produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och luftkonditionering.