Search glas

11-09-30 regulatorisk

G & L Beijer slutför förvärvet av Toshiba

G & L Beijer AB slutför förvärvet av Toshibas distributionsverksamhet inom kyla, värme och luftkonditionering i elva europiska länder från Carrier Corporation. Affären innebär, som tidigare aviserats, att Carrier överför personal och tillgångar till G & L Beijer för en köpeskilling om cirka € 86 miljoner (790 mkr) på skuldfri basis.

Omsättningen för Toshibas distributionsverksamhet i berörda länder uppgick till € 130 miljoner (cirka 1200 mkr) och rörelseresultatet till € 9,6 miljoner (88 mkr) under den senaste tolvmånadersperioden fram till utgången av första kvartalet 2011. Verksamheten har cirka 160 anställda.

Toshibas distributionsverksamhet kommer att ingå i G & L Beijers räkenskaper från den 1 oktober 2011. Baserat på rullande tolv månader fram till och med juni 2011 kommer G & L Beijer inklusive den förvärvade verksamheten att proforma ha en omsättning på cirka 6600 mkr med ett rörelseresultat på cirka 500 mkr. Förvärvet bedöms påverka G & L Beijers vinst per aktie positivt med cirka 2 kronor på årsbasis.

Malmö den 30 september 2011

G & L Beijer AB (publ)

För mer information, kontakta
Joen Magnusson, VD
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0709-26 50 91

eller

Jonas Lindqvist, CFO
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0705-90 89 04

G & L Beijer är en teknikinriktad handelskoncern som genom en kombination av mervärdesskapande agenturprodukter och egenutvecklade produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och luftkonditionering.

Under förra året renodlades verksamheten till att enbart omfatta produkter inom kyla och luftkonditionering.