Search glas

06-12-19 regulatorisk

G & L Beijer slutför avyttring av konsumentprodukter

G & L Beijer AB har genom affärsområdet Beijer Industriteknik avyttrat BOLTHi inom konsumentprodukter. BOLTHi säljer huvudsakligen trädgårdsbelysning och utomhusbelysning. Omsättningen uppgår till cirka 5 mkr på årsbasis. Köpare av verksamheten är en tidigare anställd. Försäljningen av verksamheten får marginell påverkan på G & L Beijers resultat.

I och med avyttringen har Beijer Industriteknik helt lämnat marknaden för konsumentprodukter och kan nu koncentrera sina resurser på att utveckla kärnområdena inom industriprodukter samt slang- och gummiverksamheten.

Malmö den 19 december 2006
G & L Beijer AB (publ)