Search glas

05-12-20 regulatorisk

G & L Beijer sluter ett viktigt exklusivt avtal med stor kinesisk kyltillverkare

G & L Beijer AB har genom affärsområdet Beijer Ref och dess dotterbolag i Storbritannien, Dean & Wood, slutit ett exklusivt distributörsavtal inom luft¬konditionering med den kinesiska tillverkaren Haier. Haier är en av världens största tillverkare av luftkonditioneringsenheter. Det exklusiva avtalet avser marknaderna i Storbritannien och Irland.

Beijer Ref beräknar att avtalet innebär en ökad omsättning med 25-30 mkr på årsbasis. Haier har ett brett produktprogram för luftkonditionering med bland annat VRV-system (Variable Refrigerant Volume) och kylsystem. Det kompletterar Beijer Refs utbud i Storbritannien där bolaget även är distributör av produkter från Mitsubishi Electric och LG.

Haier har hittills haft tre distributörer i Storbritannien. Beijer Ref kommer nu att sälja Haiers produkter till dessa distributörer samt till återförsäljare genom Dean & Woods 14 filialer i Storbritannien och Irland.

Det exklusiva distributörsavtalet innebär ett strategiskt samarbete mellan Beijer Ref och Haier, där Haier bidrar med ett konkurrenskraftigt produktprogram och Beijer Ref med marknadskompetens, nätverk inom återförsäljarledet, kundsupport och teknisk service.

Malmö den 20 december 2005
G & L Beijer AB (publ)

För mer information, kontakta
Joen Magnusson, VD
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0709-26 50 91