Search glas

08-06-18 regulatorisk

G & L Beijer satsar på en ny marknad genom förvärv i Tjeckien

G & L Beijer AB förvärvar genom affärsområdet Beijer Ref det tjeckiska kylgrossistföretaget Fridanair. Bolaget omsätter cirka 30 mkr och har 20 anställda.

Förvärvet innebär att Beijer Ref gör en inbrytning på ännu en marknad i Europa. Beijer Ref har sedan tidigare verksamhet i 16 europeiska länder.

Med Tjeckien har Beijer Ref nu verksamhet i åtta länder i Östeuropa. De övriga är Polen, Ungern, Estland, Lettland, Litauen, Slovakien och Rumänien. Den sammanlagda årsomsättningen i Östeuropa kommer att uppgå till cirka 300 mkr vilket motsvarar drygt tio procent av affärsområdets omsättning.

Beijer Refs satsning på de östeuropeiska marknaderna har en betydande tillväxtpotential. Affärsområdets verksamhet i regionen visade en organisk tillväxt på 40 procent under 2007.

Fridanair ingår i G & L Beijers räkenskaper från juni 2008. Förvärvet får marginellt positiv påverkan på koncernens nyckeltal under 2008.

Malmö den 18 juni 2008
G & L Beijer AB (publ)

För mer information, kontakta Joen Magnusson, VD G & L Beijer AB
Telefon 040-35 89 00, Mobil 0709-26 50 91