Search glas

08-05-16 regulatorisk

G & L Beijer satsar på en ny marknad genom förvärv i Slovakien

G & L Beijer AB förvärvar genom affärsområdet Beijer Ref det slovakiska kylgrossist¬företaget RK Slovakia. Bolaget omsätter cirka 10 mkr och har 9 anställda.

Förvärvet är strategiskt och innebär att Beijer Ref gör en inbrytning på en ny marknad i Europa. Beijer Ref har sedan tidigare verksamhet i 15 europeiska länder. RK Slovakia kommer att ha ett nära samarbete med Beijer Refs dotterbolag Equinoxe i Ungern.

Förvärvet bedöms ha en god tillväxtpotential genom att Beijer Ref kan tillföra organisation, resurser och affärsområdets hela produktprogram.

RK Slovakia ingår i G & L Beijers räkenskaper från den 1 maj 2008. Förvärvet får endast marginell påverkan på koncernens nyckeltal under 2008.

Malmö den 16 maj 2008
G & L Beijer AB (publ)

För mer information, kontakta
Joen Magnusson
VD G & L Beijer AB
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0709-26 50 91