Search glas

08-01-31 regulatorisk

G & L Beijer säljer Svenska Daikin

G & L Beijer AB har genom affärsområdet Beijer Ref avyttrat sin agenturrörelse Svenska Daikin inom luftkonditionering. Försäljningen är ett led i en renodling och en offensiv satsning på att fördjupa samarbetet med några internationella och väletablerade leverantörer inom luft¬konditionering och värmepumpar.

Beijer Ref har idag agenturerna för Mitsubishi Heavy Industries för marknaderna i Sverige, Danmark, Finland, Holland och Ungern. Bland affärsområdets andra strategiska agenturer återfinns leverantörer som Mitsubishi Electric, LG, Hitachi och Aermec. Beijer Ref har även ett eget varumärke – Aircool.

Svenska Daikin omsätter cirka 65 mkr på årsbasis och har 10 anställda. Beijer Ref realiserar genom avyttringen en vinst på 26 mkr som kommer att ingå i resultatet för första kvartalet 2008. Köpare är japanska Daikins europabolag.

Beijer Ref har de senaste åren prioriterat luftkonditionering och värmepumpar (komfortkyla) i sin tillväxtstrategi. Komfortkyla svarar för cirka 23 procent av Beijer Refs totala omsättning, som för de första tre kvartalen 2007 uppgick till 1 914 mkr.

Från årsskiftet 2007/2008 ingår Svenska Daikin inte längre i koncernens räkenskaper.

Malmö den 31 januari 2008
G & L Beijer AB (publ)

För mer information, kontakta
Joen Magnusson, VD
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0709-26 50 91