Search glas

01-05-16 regulatory

G & L Beijer säljer fastighet i Göteborgsområdet

G & L Beijer säljer fastighet i Göteborgsområdet

G & L Beijer AB har sålt en fastighet utanför Göteborg.
Försäljningspriset uppgick till 10 mkr.

Försäljningen är ett led i Beijers strategi som innebär renodling och
koncentration
till affärsområdena Kyla och Industriteknik. Under den senaste
tolvmånadersperioden
har koncernen sålt fyra fastigheter för sammanlagt cirka 90 mkr.
Realisationsvinsten
har totalt uppgått till cirka 25 mkr.

Avyttringarna frigör resurser och skapar finansiellt utrymme för att
utveckla affärsområdena Kyla och Industriteknik. Expansion och tillväxt
inom respektive affärsområde sker bland annat genom företagsförvärv.
Under 2000 förvärvade Beijers
fyra företag med en sammanlagd årsomsättning på 95 mkr. Under första
kvartalet i år förvärvades ett företag med en årsomsättning på 23 mkr.

Malmö den 16 maj 2001
G & L Beijer AB (publ)

För mer information, ring Joen Magnusson, VD
G & L Beijer AB, 040-35 89 00

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2001/05/16/20010516BIT01090/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2001/05/16/20010516BIT01090/bit0001.pdf