Search glas

01-04-17 regulatorisk

G & L Beijer köper Slanggrossisten Ekonil AB

G & L Beijer köper Slanggrossisten Ekonil AB

Lundgrens Maskinförnödenheter AB, dotterbolag till G & L Beijer AB, har
träffat avtal med Mats Nilsson (VD och ägare) om förvärv av
Slanggrossisten Ekonil AB, Helsingborg.

Ekonil har som affärsidé att sälja och lagerhålla industrislang i plast
och gummi med tillhörande kopplingar. Inriktningen är mot sektorn tyngre
och grövre industrislang. Exempel på produkter är betongslang,
blästerslang och grövre dammsugslang. Dessa slangar är
förslitningsslangar som måste ersättas med jämna mellanrum.
Försäljningen sker i första hand på den svenska marknaden.

Ekonil har en stark marknadsposition inom sina specialområden.
Omsättningen uppgick för verksamhetsåret 9904 - 0004 till 23,0 mkr och
vinsten före skatt blev 3,0 mkr. Företaget har 12 anställda.

Lundgrens har likartad och kompletterande verksamhet, vilket stärker
marknadspositionen för båda företagen. Genom Lundgrens tidigare
företagsförvärv och förvärvet av Ekonil förstärks gruppens position som
landets största slanggrossist med en årsomsättning på cirka 170 mkr.

Lundgrens ingår i affärsområdet Beijer Industriteknik. Under den senaste
12-månadersperioden har fyra kompletterande företagsförvärv genomförts
inom affärsområdet, med en sammanlagd årsomsättning på cirka 120 mkr och
med god lönsamhet. Vart och ett av förvärven är viktiga steg för att
skapa tillväxt och vinstökning inom såväl affärsområdet som för G & L
Beijerkoncernen.

Malmö 2001-04-17
G & L Beijer AB (publ)

För mer information, ring Joen Magnusson, VD
G & L Beijer AB, telefon 040-35 89 00

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2001/04/17/20010417BIT00490/bit0002.doc
http://www.bit.se/bitonline/2001/04/17/20010417BIT00490/bit0002.pdf