Search glas

10-12-21 regulatory

G & L Beijer gör strategiskt förvärv i Italien inom miljövänliga kylsystem

G & L Beijer AB har genom Beijer Ref tecknat avtal om förvärv av italienska SCM Frigo-gruppen med en årsomsättning på cirka 220 mkr med god lönsamhet. SCM Frigo designar, utvecklar och bygger kylaggregat. Verksamheten har 70 anställda. Bolaget ligger mycket långt fram när det gäller den tekniska utvecklingen av kylaggregat för nya miljövänliga lösningar. SCM Frigo är dessutom en av de ledande leveran­törerna i Europa vad gäller sammansättning av konventionella kylaggregat. Säljare är nuvarande företagsledningen som även efter förvärvet kommer att kvarstå i sina respektive befattningar.

SCM Frigo är ett strategiskt förvärv på en växande marknad. Miljövänliga och energi­effektiva lösningar får en allt högre prioritet inom kylbranschen. SCM Frigo har utvecklat ett unikt modulsystem för sammansättning av kylaggregat som använder naturliga köldmedier som koldioxid eller ammoniak i stället för konventionella köldmedier.

SCM Frigo har levererat ett stort antal kylaggregat med koldioxid som köldmedium, bland annat till flera stora livsmedelskedjor i Skandinavien. Bolaget grundades 1979 och har de senaste fem åren haft en kraftig omsättningstillväxt. Exportandelen uppgår till 75 procent. Förvärvet ger G & L Beijer en stor möjlighet att öka försäljningen av SCM Frigos produkter på Beijers befintliga marknader.

G & L Beijer förvärvar initialt 51 procent av aktierna i SCM Frigo med option att förvärva resterande 49 procent. SCM Frigo kommer att ingå i G & L Beijers räkenskaper från den 1 januari 2011.

Förvärvet bedöms få en marginellt positiv påverkan på Beijers nyckeltal.

Malmö den 21 december 2010
G & L Beijer AB (publ)

För mer information, kontakta
Joen Magnusson, VD
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0709-26 50 91

www.beijers.com