Search glas

12-01-20 regulatorisk

G & L Beijer gör förvärv i Norge

G & L Beijer AB förvärvar norska Ecofrigo AS som är ett projektinriktat kyldistributionsföretag, verksamt främst inom projektering och distribution av miljövänliga kylaggregat och köldmedier. Ecofrigo omsätter cirka 35 mkr med god lönsamhet och bolaget har sex anställda.

Förvärvet kompletterar G & L Beijers befintliga verksamhet såväl geografiskt som produktmässigt. Ecofrigo grundades i december 2009 och har på kort tid byggt upp en god marknadsposition på den norska marknaden. Bolaget levererar miljövänliga kylaggregat utrustade med den senaste tekniken från G & L Beijers italienska dotterbolag SCM Frigo. G & L Beijer förvärvade SCM Frigo i början av 2011 och förvärvet av Ecofrigo innebär att synergierna förstärks ytterligare.

G & L Beijer har i förvärvet av Ecofrigo identifierat ett antal synergieffekter, främst på inköpssidan. Förvärvet förväntas påverka G & L Beijers vinst per aktie marginellt positivt. Ecofrigo ingår i G & L Beijers räkenskaper från januari 2012.

Malmö den 20 januari 2012
G & L Beijer AB (publ)

För mer information, kontakta
Joen Magnusson, VD
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0709-26 50 91

eller
Jonas Lindqvist, CFO
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0705-90 89 04

Informationen är sådan som G & L Beijer AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

G & L Beijer är en teknikinriktad handelskoncern som genom en kombination av mervärdesskapande agenturprodukter och egenutvecklade produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och luftkonditionering.