Search glas

07-08-28 regulatorisk

G & L Beijer genomför strategiskt förvärv inom slangverksamheten

G & L Beijer AB har genom affärsområdet Beijer Industriteknik förvärvat rörelsen i Slangbolaget BTJ AB. Rörelsen omsätter cirka 20 mkr på årsbasis med god lönsamhet och har sex anställda som medföljer i förvärvet.

Slangbolaget BTJ har huvudsakligen hydraulslangar i sitt produktsortiment, men säljer även metallslang och industrislang. Hydraulslangar är ett nytt och strategiskt inslag i affärsområdets produktprogram och kompletterar Beijer Industriteknikbolaget Lundgrens breda sortiment inom industrislang.

Huvuddelen av företagets distribution och försäljning är koncentrerad till Göteborgsområdet. Avsikten är att utveckla försäljningen till att omfatta hela landet genom att dra fördel av Lundgrens rikstäckande säljorganisation.

Rörelsen i Slangbolaget BTJ AB kommer att ingå i G & L Beijers räkenskaper från och med den 1 september 2007. Förvärvet får endast en marginell påverkan på G & L Beijers nyckeltal.

Malmö den 28 augusti 2007
G & L Beijer AB (publ)