Search glas

07-06-01 regulatorisk

G & L Beijer genomför strategiskt förvärv inom luftkonditionering och värmepumpar

G & L Beijer AB förvärvar genom affärsområdet Beijer Ref luftkonditionerings- och värmepumpsföretaget Clima Sverige AB i Ängelholm. Clima, med ett återförsäljarnät bestående av ett 100-tal lokala kyl¬installatörer i Sverige och Danmark, omsätter cirka 30 mkr på årsbasis med god lönsamhet och bolaget har 8 anställda.

Förvärvet av Clima är ett strategiskt viktigt förvärv inom den snabbväxande marknaden för luftkonditionering och värmepumpar (komfortkyla). Clima har en exklusiv agentur för Mitsubishi Heavy Industries produkter inom luftkonditionering och värmepumpar på den svenska marknaden. Clima kan nu bredda sitt distributionsnät genom att dra fördel av Beijer Refs svenska säljorganisation.

Förvärvet är ett led och en del i den satsning och ökade prioritet åt luftkonditionering och
värmepumpar som Beijer Ref har lagt fast i sin strategi för framtida tillväxt. Mitsubishi Heavy Industries är en av de ledande globala aktörerna inom området.

Beijer Ref ser goda möjligheter till att ytterligare utveckla samarbetet med Mitsubishi Heavy Industries. I ett första steg kan det bli fråga om övriga marknader i Norden som kan följas upp av fler marknader i övriga Europa.

Beijer Refs dotterbolag i Nederländerna, Coolmark, har sedan tidigare agenturen för Mitsubishi Heavy Industries produktprogram för komfortkyla i landet. Verksamheten har under de senaste 12 månaderna visat en mycket snabb tillväxt. Beijer Refs ungerska dotterbolag, Equinoxe Kft, erhöll också nyligen agenturen för Mitsubishi Heavy Industries produkter inom området.

Produktsegmenten luftkonditionering och värmepumpar omsätter cirka 500 mkr på årsbasis och svarar för cirka 20 procent av Beijer Refs omsättning.

Clima ingår i G & L Beijers räkenskaper från den 1 juni 2007. Förvärvet får endast en marginell påverkan på Beijers nyckeltal.

Malmö den 1 juni 2007
G & L Beijer AB (publ)