Search glas

08-02-11 regulatorisk

G & L Beijer genomför kompletterande förvärv inom eldfasta installationer

G & L Beijer AB har genom affärsområdet Beijer Tech förvärvat rörelsen i Renheat AB. Verksamheten omfattar eldfasta installationer av ugnar samt prefabricering av gjutformar. Rörelsen omsätter cirka 5 mkr på årsbasis och kompletterar Beijer Techs befintliga verksamhet inom området.

Rörelsen i Renheat kommer att integreras med Beijer Techs verksamhet i Västerås. Inga anställda medföljer i förvärvet. Förvärvet ingår i G & L Beijers räkenskaper från början av februari 2008. Det får endast marginell påverkan på koncernens nyckeltal.

Malmö den 11 februari 2008
G & L Beijer AB (publ)

För mer information, kontakta
Joen Magnusson, VD
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0709-26 50 91