Search glas

08-04-30 regulatorisk

G & L Beijer genomför förvärv inom komfortkyla

G & L Beijer AB förvärvar genom affärsområdet Beijer Ref distributionsrättigheterna
till Mitsubishi Heavy Industries produkter inom luftkonditionering och värmepumpar i Norge. I förvärvet, som är en inkråmsaffär, ingår även kundstock och varulager samt en försäljningsansvarig. Verksamheten omsätter cirka 20 mkr på årsbasis.

Affären innebär ett fördjupat samarbete med Mitsubishi Heavy Industries samtidigt som Beijer Ref blir en heltäckande distributör av Mitsubishi Heavy Industries produkter inom luftkonditionering och värmepumpar på hela den nordiska marknaden.

Förvärvet i Norge är en fortsättning på Beijer Refs strategiska satsning på komfortkyla. Affärsområdet gjorde under 2007 ett viktigt förvärv av Clima Sverige AB. Clima har en exklusiv agentur för Mitsubishi Heavy Industries inom luftkonditionering och värmepumpar på den svenska marknaden. Beijer Ref har i och med förvärvet agenturen för Mitsubishi Heavy Industries produkter inom luftkonditionering och värmepumpar i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Holland och Ungern.

Det norska förvärvet kommer att integreras med Beijer Refs norska bolag Schlösser Möller Kulde AS. Det ingår i koncernens räkenskaper från den 1 maj 2008. Förvärvet får endast marginell påverkan på koncernens nyckeltal.