Search glas

07-04-16 regulatorisk

G & L Beijer genomför ett strategiskt förvärv inom Beijer Ref

G & L Beijer AB förvärvar genom affärsområdet Beijer Ref DEM Production AB. DEM Production omsätter 14 mkr på årsbasis och har 14 anställda.

DEM utvecklar och monterar kundanpassade kylaggregat. Därmed förstärker och kompletterar DEM Beijer Refs befintliga verksamhet inom dessa områden.

Beijer Ref får genom förvärvet större kapacitet att utveckla nya tekniska lösningar och att ge sina produkter ett ökat förädlingsvärde. Förvärvet är viktigt för Beijer Refs strategi att utveckla nya tekniker med miljövänliga köldmedier.

Förvärvet av DEM Production ingår i G & L Beijers räkenskaper från den 1 april 2007. Förvärvet har endast en marginell påverkan på Beijers nyckeltal. Säljare av DEM Production AB är bolagets ledning, som kvarstår i sina befattningar.

Malmö den 16 april 2007
G & L Beijer AB (publ)