Search glas

06-11-28 regulatorisk

G & L Beijer förvärvar verksamhet inom slipmaterial

G & L Beijer AB har genom affärsområdet Beijer Industriteknik förvärvat verksamheten inom slipmaterial från Logitool AB. Verksamheten, som omsätter cirka 4 mkr på årsbasis, består av konventionella slipmaterial, roterande filar, polermaterial mm.

Förvärvet förstärker och kompletterar Beijer Industritekniks befintliga produktprogram inom området. Verksamheten kommer att integreras i slipmaterialavdelningen inom
G & L Beijer Industri AB.

Förvärvet ingår i G & L Beijers räkenskaper från den 1 december 2006.
Inga anställda medföljer i förvärvet.

Malmö den 28 november 2006
G & L Beijer AB (publ)