Search glas

06-04-25 regulatorisk

G & L Beijer förvärvar verksamhet inom eldfast material

G & L Beijer förvärvar genom affärsområdet Beijer Industriteknik verksamheten inom YGAB Eldfast AB i Västerås. Rörelsen omsätter cirka 5 mkr på årsbasis. YGAB säljer och installerar eldfasta material till olika typer av ugnar. De huvud¬sakliga kundgrupperna utgörs av gjuteri- och stålverksindustrin.

Förvärvet förstärker Beijer Industritekniks position på marknaden för eldfasta material till framför allt gjuterier. Inom detta segment har Beijer Industriteknik haft en stark tillväxt de senaste åren. Två personer medföljer i förvärvet.

Verksamheten i YGAB ingår i G & L Beijers räkenskaper från maj månad 2006.

Malmö den 25 april 2006
G & L Beijer AB (publ)

För mer information, kontakta
Joen Magnusson, VD
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0709-26 50 91