Search glas

03-07-01 regulatorisk

G & L Beijer förvärvar verksamhet inom diamantslipskivor

G & L Beijer förvärvar verksamhet inom diamantslipskivor

G & L Beijer förvärvar genom affärsområdet Beijer Industriteknik
verksamheten i Slipex i Grängesberg AB. Slipex marknadsför och säljer
diamantslipskivor på den svenska marknaden. Företaget omsätter cirka
elva mkr och har en god lönsamhet.

- Förvärvet av Slipex verksamhet är positivt av flera skäl. Det
kompletterar och förstärker Industritekniks befintliga produktområde
Slipmaterial och det ger omedelbara kostnadssynergier, säger Joen
Magnusson, VD för G & L Beijer.

Slipex har agenturerna för diamantslipskivor från ett japanskt och ett
koreanskt företag sedan 1991. Diamantslipskivor är högteknologiska
slipskivor och används för att slipa verktyg till hårdmetaller. Bland
Slipex kundgrupper återfinns företag som Sandvik, Seco Tools, SKF med
flera.

Slipex verksamhet kommer att flyttas till G & L Beijer Industri AB's
lokaler i Malmö och integreras med produktområdet Slipmaterial. Det
innebär att Slipex kan dra fördel av Beijers logistik, lager och
administration. Slipex har idag tre anställda varav en anställd
medföljer i förvärvet. Produktområdet Slipmaterial omsätter cirka tio
mkr. Med Slipex fördubblas omsättningen till 21 mkr på årsbasis.

Slipex verksamhet kommer att ingå i G & L Beijers räkenskaper från och
med den 1 juli 2003.

Malmö den 1 juli 2003

För mer information, kontakta
Joen Magnusson, VD
G & L Beijer AB
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0709-26 50 91

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/01/20030701BIT00380/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/01/20030701BIT00380/wkr0002.pdf