Search glas

07-04-19 regulatorisk

G & L Beijer förvärvar Schweiz största kylgrossist

Beijer Ref blir med förvärvet den klart ledande kylgrossisten i Schweiz. Beijer Ref får dessutom tillgång till nya produkter och intressanta agenturer inom bland annat kompressorområdet. Charles Hasler har varit verksamt i 50 år och har sitt huvudkontor i Regensdorf utanför Zurich i Schweiz.

Charles Hasler har en mycket god lönsamhet och kommer att bidra till att stärka Beijer Refs marginaler ytterligare. Beijer Refs verksamhet i Schweiz kommer efter förvärvet att omsätta cirka 270 mkr på årsbasis och sysselsätta totalt 70 med¬arbetare. Schweiz blir därmed den tredje största marknaden för Beijer Ref.

Förvärvet är en kontantaffär och det förväntas positivt påverka G & L Beijers vinst per aktie med 2 kronor på årsbasis.

Säljare är börsnoterade Walter Meier Holding i Schweiz. Charles Hasler ingår i G & L Beijers räkenskaper från den 1 april 2007.

Malmö den 19 april 2007
G & L Beijer AB (publ)

För mer information, kontakta
Joen Magnusson, VD
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0709-26 50 91