Search glas

07-04-19 regulatorisk

G & L Beijer förvärvar Schweiz största kylgrossist

G & L Beijer AB har genom affärsområdet Beijer Ref förvärvat Schweiz största kylgrossist, Charles Hasler AG. Charles Hasler omsätter 28 miljoner schweizerfranc (cirka 160 mkr) och har 35 anställda.

Beijer Ref blir med förvärvet den klart ledande kylgrossisten i Schweiz. Beijer Ref får dessutom tillgång till nya produkter och intressanta agenturer inom bland annat kompressorområdet. Charles Hasler har varit verksamt i 50 år och har sitt huvudkontor i Regensdorf utanför Zurich i Schweiz.

Charles Hasler har en mycket god lönsamhet och kommer att bidra till att stärka Beijer Refs marginaler ytterligare. Beijer Refs verksamhet i Schweiz kommer efter förvärvet att omsätta cirka 270 mkr på årsbasis och sysselsätta totalt 70 med¬arbetare. Schweiz blir därmed den tredje största marknaden för Beijer Ref.

Förvärvet är en kontantaffär och det förväntas positivt påverka G & L Beijers vinst per aktie med 2 kronor på årsbasis.

Säljare är börsnoterade Walter Meier Holding i Schweiz. Charles Hasler ingår i G & L Beijers räkenskaper från den 1 april 2007.

Malmö den 19 april 2007
G & L Beijer AB (publ)

För mer information, kontakta
Joen Magnusson, VD
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0709-26 50 91