Search glas

02-05-30 regulatorisk

G & L Beijer förvärvar mindre finländsk kylgrossist

G & L Beijer förvärvar mindre finländsk kylgrossist

G & L Beijer förvärvar genom affärsområdet Beijer Kyla den finländska
grossisten inom kyltekniska komponenter Ageko OY. Ageko OY omsätter
cirka sju miljoner kronor och har tre anställda.

Agekos huvudsakliga kundgrupper utgörs av kylinstallatörer och
tillverkare av kylprodukter. Förvärvet innebär därigenom att Beijer Kyla
kompletterar sitt befintliga produktprogram i Finland.

Beijer Kylas befintliga verksamhet i Finland, Combi Cool, har
kylinstallationsföretag som huvudsaklig kundgrupp. Försäljningen i
Finland uppgick till 78 mkr 2001, motsvarande nio procent av
affärsområdets omsättning.

Ageko OY grundades 1938 och är en väl inarbetad aktör på den finländska
marknaden. Ageko kommer att fortsatt agera som ett självständigt bolag
samtidigt som viss verksamhet samordnas med Beijer Kylas övriga
verksamhet i landet.

Ageko kommer att ingå i G & L Beijers räkenskaper från och med den 1
juni 2002. Förvärvet kommer inte att påverka G & L Beijers resultat
under innevarande år.

Malmö den 30 maj 2002

För mer information kontakta

Joen Magnusson
VD G & L Beijer AB
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0709-26 50 91

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/30/20020530BIT01270/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/30/20020530BIT01270/wkr0002.pdf