Search glas

10-12-07 regulatorisk

G & L Beijer förvärvar kylgrossistverksamhet i Thailand

G & L Beijer AB har genom Beijer Ref tecknat avtal om förvärv av tillgångarna i Carrier Corporations kylgrossistverksamhet i Thailand. Verksamheten omsätter 130 mkr, har cirka 50 anställda och ägs indirekt till lika delar av Carrier och B.Grimm Ltd. Ägare till B.Grimm Ltd är Harald Link, styrelseledamot i G & L Beijer. 

Förvärvet sker genom bildande av ett samägt bolag, Beijer B.Grimm (Thailand) Ltd. Beijers andel utgör 49 procent av aktierna och drygt 50 procent av rösterna. Resterande del kommer att ägas av B.Grimm Ltd. 

Beijers andel av köpeskillingen uppgår till 28 mkr och avser nettotillgångarna i bolaget. Bolaget kommer att redovisas som ett dotterbolag till G & L Beijer från och med januari 2011. 

Förvärvet är ett ytterligare steg i Beijers globala strategi. Den thailändska verksamheten har förutsättningar att bilda plattform för vidare expansion i Sydostasien. Förvärvet är ett resultat av samarbetet med Carrier Corporation som är G & L Beijers enskilt största aktieägare. 

Förvärvet beräknas få marginellt positiv påverkan på Beijers nyckeltal. 

Malmö den 7 december 2010
G & L Beijer AB (publ) 

För mer information, kontakta
Joen Magnusson, VD
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0709-26 50 91