Search glas

03-03-04 regulatorisk

G & L Beijer förvärvar grossist inom belysning

G & L Beijer förvärvar grossist inom belysning

G & L Beijer AB förvärvar genom affärsområdet Industriteknik
armaturgrossisten BOLTHi AB i Ängelholm. BOLTHi importerar trädgårds-
och utomhusbelysning som marknadsförs och säljs
i Sverige, Norge och Finland under det egna varumärket BOLTHi.

- Förvärvet av BOLTHi är ett led i vår satsning på att öka andelen
konsumentprodukter, säger G & L Beijers VD Joen Magnusson.

Belysning är ett nytt produktområde och det kompletterar
konsumentprodukter vid sidan av ETC's verktygsförsäljning - en
verksamhet som förvärvades 2001. Marknaden för trädgårds-
och utomhusbelysning uppgår till cirka 500 mkr i Sverige.

Verksamheten i BOLTHi kommer att integreras med Lundgrens
Maskinförnödenheter AB.
Logistik och administration flyttas till Göteborg. Avsikten är att på
ett bättre sätt utnyttja synergieffekter, framför allt i form av
merförsäljning. Kundbasen breddas genom att ETC
och BOLTHi ömsesidigt kan dra fördel av sina respektive säljkanaler.

BOLTHi omsätter 15,6 mkr på årsbasis, med god lönsamhet. Dessutom
förekommer en betydande tradingverksamhet. Tidigare ägare,
som har 30 års erfarenhet av branschen, kommer fortsatt att leda
verksamheten. BOLTHi ingår i G & L Beijers räkenskaper från och
med 1 mars 2003.

Malmö den 4 mars 2003

För mer information, kontakta
Joen Magnusson, VD
G & L Beijer AB
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0709-26 50 91

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/04/20030304BIT00440/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/04/20030304BIT00440/wkr0002.pdf