Search glas

13-04-05 regulatorisk

G & L Beijer förvärvar dansk kylgrossist

G & L Beijer AB förvärvar den danska kylgrossisten FK Teknik A/S. 2012 omsatte FK Teknik cirka 32 mkr och har en god lönsamhet. Bolaget, som grundades 1956, har ett mycket gott renommé på marknaden och bolaget sysselsätter fem medarbetare.

Förvärvet är ett led i en konsolidering av den danska marknaden. G & L Beijer har redan en stark position på marknaden genom sin befintliga verksamhet i Danmark. Med förvärvet stärks positionen ytterligare.

På kort sikt bedöms förvärvet ge vissa kostnadsynergier inom bland annat inköp, logistik och overhead. Verksamheten inom FK Teknik kommer att bedrivas som en separat enhet. Ledningen, som också står som säljare av FK Teknik, kommer att fortsatt vara verksamma i bolaget.

Förvärvet bedöms påverka G & L Beijers vinst per aktie marginellt positivt. FK Teknik kommer att ingå i G & L Beijers räkenskaper från 1 april 2013.

 
Malmö den 5 april 2013
G & L Beijer AB (publ)

För mer information, kontakta
Joen Magnusson, VD
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0709-26 50 91

   
G & L Beijer är en teknikinriktad handelskoncern som genom en kombination av mervärdesskapande agenturprodukter och egenutvecklade produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och luftkonditionering.