Search glas

06-12-22 regulatorisk

G & L Beijer förvärvar dansk kylgrossist

G & L Beijer AB har genom affärsområdet Beijer Ref förvärvat den danska kylgrossisten Aircon A/S med en omsättning på cirka 40 mkr på årsbasis. Säljare är svenska Tesab, en franchiseorganisation för kylinstallatörer.

Verksamheten kommer att fortsätta som ett självständigt bolag, liksom Beijer Refs övriga verksamhet i Danmark. Beijer Refs danska verksamhet omsätter cirka 275 mkr, exklusive Aircon. Förvärvet ger omedelbara kostnadsbesparingar samtidigt som en samordning av inköp ger potential till lägre inköpspriser. På lite längre sikt kan Beijer Ref utveckla verksamheten i Aircon med ett breddat produktprogram samt bidra med teknisk kompetens och support.

I samband med affären förstärks samarbetet mellan Beijer Ref och Tesab. Tesab är en av Beijer Refs enskilt största svenska kunder.

Aircon ingår i G & L Beijers räkenskaper från den 1 januari 2007. Förvärvet beräknas positivt påverka rörelseresultatet under 2007.

Malmö den 22 december 2006
G & L Beijer AB (publ)

För mer information, kontakta
Joen Magnusson, VD
Mobil 0709-26 50 91