Search glas

08-04-21 regulatorisk

G & L Beijer fortsätter satsningen på slangverksamheten genom nytt förvärv

G & L Beijer AB förvärvar genom affärsområdet Beijer Tech rörelsen i Hymab (Hydraul & Maskinkomponenter i Örebro AB). Rörelsen omsätter cirka 16 mkr med god lönsamhet och har 6 anställda.

Hymab marknadsför och säljer hydraulkomponenter, hydraulslang, miljövänliga olje produkter, kullager, tätningselement och fästartiklar. Rörelsen passar väl in i Beijer
Techs verksamhet med kundanpassade lösningar, teknisk support och hög servicegrad. Förvärvet är ett led i strategin för Beijer Techs dotterbolag Lundgrens Sverige AB att satsa på hydraulik¬segmentet.

Rörelsen i Hymab ingår i G & L Beijers räkenskaper från den 1 maj 2008. Förvärvet får endast marginell påverkan på koncernens nyckeltal.

Malmö den 21 april 2008
G & L Beijer AB (publ)

För mer information, kontakta
Joen Magnusson
VD G & L Beijer AB
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0709-26 50 91