Search glas

02-08-22 regulatorisk

G & L Beijer fortsätter expansionen i Östeuropa genom etablering i Litauen

G & L Beijer fortsätter expansionen i Östeuropa genom etablering i
Litauen

G & L Beijer AB etablerar genom affärsområdet Beijer Kyla verksamhet i
Litauen. Satsningen är ett led i affärsområdets strategi att växa i
närområdet kring Östersjön. Beijer Kyla har idag verksamhet i Estland,
Lettland och Polen. Verksamheten omsätter cirka 55 mkr. Inräknat Litauen
kommer Beijer Kyla att ha 26 anställda i Östeuropa.

Ambitionen är att inom fem år nå en försäljning kring 100 mkr på de
östeuropeiska marknaderna.

Lanseringen sker under affärsområdets nya profil, Beijer Ref, genom
etablering av kylgrossistverksamhet. Försäljningen omfattar
kylkomponenter från affärsområdets
existerande sortiment.

I Estland och Lettland har Beijer Kyla nått en ledande position på
marknaden sedan starten 1996 respektive 1999. Verksamheterna har snabbt
kunnat visa positivt resultat.

Verksamheten i Polen ingick i Beijer Kylas förvärv av danska H. Jessen
Jürgensen A/S 1998. Sedan dess har den polska verksamheten strukturerats
om och förlust har vänts till vinst. Beijer Kyla är idag en betydande
aktör på den polska marknaden. Polen har en stor potential med sina 38
miljoner invånare.

Sammantaget är Östeuropa en tillväxtmarknad som generellt uppvisar en
hög lönsamhet inom kylbranschen.

Beijer Kyla är Nordens ledande kylgrossist och tillverkare av
värmeväxlare. Affärsområdet ökade sin omsättning med sju procent till
471 mkr under första halvåret 2002. Rörelseresultatet steg med 46
procent till 40,3 mkr under samma period.

Malmö den 22 augusti 2002

För mer information, kontakta
Joen Magnusson, VD
G & L Beijer AB
Telefon 040-35 89 00

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20020822BIT00390/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20020822BIT00390/wkr0002.pdf