Search glas

03-11-07 regulatorisk

G & L Beijer förstärker organisationen inom affärsområdet Industriteknik

G & L Beijer förstärker organisationen inom affärsområdet Industriteknik

G & L Beijer förstärker organisationen inom affärsområdet
Industriteknik. Ny chef för affärsområdet blir Peter Kollert som idag är
G & L Beijer-koncernens ekonomidirektör. Han får det övergripande
ansvaret att utveckla affärsområdet och skapa en plattform för fortsatt
tillväxt, såväl organiskt som genom förvärv.

Sammantaget består affärsområdet Industriteknik av åtta operativa
dotterbolag med en total omsättning på cirka 500 mkr. Nuvarande
affärsområdeschef Hans Jacobsen är även fortsättningsvis VD för
dotterbolaget Lundgrens Sverige AB och får därmed möjlighet att
ytterligare utveckla den verksamheten. Lundgrens, med dotterbolaget
Slanggrossisten Ekonil AB, är grossist inom slangar, remmar, gummi,
plast mm till verkstads- och processindustrin samt fackhandeln.
Lundgrens har på senare år även expanderat framgångsrikt inom
konsumentsidan bland annat genom förvärv av ETC Verktygs AB (hand- och
elverktyg) och BOLTHi Svenska AB (utomhusbelysning).

Peter Skoog blir ny VD för dotterbolaget G & L Beijer Industri AB som
säljer förbruknings- och investeringsvaror till industrin. Peter Skoog
är för närvarande chef för bolagets gjuteriverksamhet.

Härutöver utgörs affärsområdet av AB Tebeco Industriprodukter
(blästermaterial), Brogårdsand AB med dotterbolaget Fyleverken AB
(industrimineraler) samt dotterbolag i Norge och Finland.

- Förändringarna innebär ökade resurser till affärsområdet som helhet.
Ansvariga för respektive bolag får därigenom möjlighet att fokusera på
sina områden för att skapa bättre förutsättningar för ökad tillväxt,
säger Joen Magnusson, VD för G & L Beijer-koncernen.

Anpassningen medför också att affärsområdet Industriteknik får en
likartad organisation och struktur som affärsområdet Kyla. Den nya
organisationen gäller från och med den 1 januari 2004. Processen för
rekrytering av ny ekonomidirektör har inletts.

Malmö den 7 november 2003

För mer information, kontakta
Joen Magnusson, VD
G & L Beijer AB
Telefon 040-35 89 00

Besök vår hemsida
www.beijers.com

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/07/20031107BIT00730/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/07/20031107BIT00730/wkr0002.pdf