Search glas

04-09-14 regulatorisk

G & L Beijer flyttar tillverkning till Sverige

G & L Beijer flyttar tillverkning till Sverige

G & L Beijer AB fullföljer renodlingen av produktionsstrukturen inom affärsområdet Kyla genom att flytta tillverkningen av kylbatterier från Danmark till Sverige. Den danska försäljningsorganisationen blir kvar i Danmark.

- Omorganisationen är ett led i vår fortlöpande och långsiktiga rationaliseringsplan för att stärka konkurrenskraften genom att sänka kostnaderna och därmed höja lönsamheten för tillverkningsbolagen, säger Joen Magnusson, VD för G & L Beijer.

I början av 2004 beslutade G & L Beijer att specialisera tillverkningsenheterna inom affärsområdet Kyla. Omorganisationen innebar att tillverkningen i Danmark av rostfria produkter flyttades till Norge och kylmedelkylare flyttades till Sverige.

Den nya produktionsstrukturen medför en ökad specialisering med högre volymer och tydligare fokus för respektive tillverkningsenheter. Det skall bidra till en ökad effektivitet. I Danmark innebar omorganisationen att en viss personalmässig övertalighet uppstod medan det krävdes vissa nyanställningar i Sverige och Norge.

Förändringarna är nu genomförda. Antalet anställda inom Kylas tillverkningsbolag, som uppgick till 220, har minskat med knappt tio procent. Kostnadsbesparingarna och samordningsvinster är beräknade till 7-8 mkr på årsbasis med full effekt 2005.

Nu fullföljs renodlingen genom att flytta den kvarvarande tillverkningen av kylbatterier i Danmark till Sverige. Personal som berörs av neddragningen i Danmark kommer i möjligaste mån att erbjudas arbete i Sverige. I detta steg kommer behovet av personal att minska med cirka 20 personer vilket kommer att ge ytterligare kostnadsbesparingar.

Omstruktureringen förväntas vara genomförd under det första kvartalet 2005.

Malmö den 14 september 2004
G & L Beijer AB

För mer information, kontakta
Joen Magnusson, VD
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0709-26 50 91

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/14/20040914BIT20500/wkr0001.pdf