Search glas

04-12-09 regulatorisk

G & L Beijer får en viktig testorder inom spetsteknologi

G & L Beijer AB har genom affärsområdet Beijer Kylas norska dotterbolag, TTC Norge AS, fått en viktig testorder på fyra kylbatterier av titan till den amerikanska flottan – U S Navy. De fyra kylbatterierna av titan skall installeras på en landstigningssvävare för att sänka temperaturen på smörjoljan i fartygens drivsystem.

Kylbatterierna (värmeväxlare) av titan skall ersätta kylbatterier av koppar och rostfritt som visat sig ha för dålig korrosionsbeständighet. Det har i sin tur inneburit lägre driftsäkerhet. Kylas norska bolag har som mångårig leverantör till offshoreanläggningar utvecklat en särskild kompetens och produktionsteknik kring värmeväxlare av titan. Värmeväxlare av titan är nu en väl beprövad teknik mot korrosion.

Den amerikanska flottan skall nu testa och utvärdera kylbatterier av titan på en av sina landstigningssvävare. Installationen beräknas ske under andra halvåret 2005. Om tester och utvärdering faller väl ut har Beijer Kyla goda möjligheter till ytterligare order. Den amerikanska flottan har cirka 80 svävare vars kylbatterier i sådant fall kommer att bytas ut.

Eventuella framtida beställningar ger ett väsentligt tillskott till Beijer Kylas omsättning och resultat.

Malmö den 9 december 2004
G & L Beijer AB

För mer information, kontakta
Joen Magnusson, VD
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0709-26 50 91