Search glas

11-11-03 regulatorisk

G & L Beijer expanderar i södra Afrika

G & L Beijer AB har genom två förvärv, i Sydafrika och Mocambique, stärkt sin position i södra Afrika. Förvärven kommer att tillföra koncernen en sammanlagd årsomsättning på cirka 50 mkr.

I Sydafrika har G & L Beijer förvärvat Phoenix Racks (Pty) Ltd. Phoenix Racks designar, utvecklar och bygger kundanpassade kylaggregat. Bolaget omsätter cirka 35 mkr på årsbasis och har 23 anställda. Phoenix Racks är ledande vad gäller miljövänliga lösningar för kylaggregat.

Phoenix Racks kompletterar G & L Beijers befintliga verksamhet i Sydafrika och stärker koncernens totala kunderbjudande. Phoenix Racks får tillgång till G & L Beijers distributionsnät med 22 filialer i Sydafrika vilket skapar goda förutsättningar för merförsäljning samtidigt som G & L Beijer också utökar sitt produktsortiment. Det finns även kostnadssynergier på inköpssidan.

Etableringen i Mocambique sker via ett nybildat bolag som förvärvar tillgångarna i bolaget Logos Industrias. Logos Industrias bedriver kylgrossistverksamhet och är distributör för produkter tillverkade av G & L Beijers sydafrikanska verksamhet. Bolaget omsätter cirka 15 mkr och har 5 anställda. G & L Beijer förvärvar initialt 40 procent av aktierna i det nybildade bolaget med option att förvärva resterande 60 procent inom 24 månader.

Koncernen har sedan tidigare verksamheter i Sydafrika, Botswana och Namibia. G & L Beijers omsättning i södra Afrika uppgår efter förvärven till drygt 700 mkr på årsbasis med god lönsamhet. Detta motsvarar cirka 10 procent av koncernens totala omsättning.

Förvärven bedöms påverka G & L Beijers vinst per aktie marginellt positivt. De förvärvade bolagen ingår i koncernens räkenskaper från fjärde kvartalet 2011.


Malmö den 3 november 2011
G & L Beijer AB (publ)

För mer information, kontakta

Joen Magnusson, VD
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0709-26 50 91

eller
Jonas Lindqvist, CFO
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0705-90 89 04

Informationen är sådan som G & L Beijer AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

G & L Beijer är en teknikinriktad handelskoncern som genom en kombination av mervärdesskapande agenturprodukter och egenutvecklade produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och luftkonditionering.

Under förra året renodlades verksamheten till att enbart omfatta produkter inom kyla och luftkonditionering.